: امروز
× تماس با ما 4988 647-713
×   \

یکی از روش های طراحی استراتژی این است که به دنبال موقعیت هایی در درون بازار باشیم تا شرکت بتواند بدون آنکه رقبایش را تهدید کند به اهداف خود دست یابد.اگر اهداف رقبا را خوب بشناسیم ممکن است موقعیتی وجود داشته بشد که همگی از آن راضی باشند.البته چنین موقعیت هایی همیشگی نیستند, به ویژه زمانی که   احتمال می رود یک شرکت جدید سعی در ورود به صنعتی را داشته باشد که در درون آن همه شرکت ها به رضایت در حال فعالیت اند.در بیشتر موارد شرکت مجبور است رقبایش را وادار کند از اهدافشان چشم پوشی کنند تا خود به اهدافش دست یابد.برای رسیدن به این هدف شرکت باید استراتژی مناسبی را اتخاذ کند تا به کمک برخی برتری های خاص از خود در برابر رقبا دفاع کند.

تحلیل اهداف رقبا امری مهم و حیاتی می باشد .چرا که به شرکت کمک می کند از انجام اقدامات استراتژیکی که منجر به بروز درگیری شدید از طریق تهدید توان رقبا در رسیدن به اهداف کلیدی  می شود,خودداری کند.به عنوان مثال , نوعی از تحلیل می تواند مصرف کنندگان بزرگ را از دیگران جدا کند و به کسب و کارهایی بپردازد که شرکت مادر سعی در ایجاد آنها دارد .اغلب این امکان وجود دارد که شرکت موقعیتی را علیه یکی از مراکز بزرگ هزینه به دست آورد-البته اگر این امر مانع جریان نقد ینگی  آن شرکت به طرف شرکت مادر نشودو آن را تهدید نکند ,ولی معمولا تلاش برای دستیابی به چنین موقعیتی در مقابل بخشی که شرکت مادر واحد رقیب سعی در ایجاد آن دارد(یا در مقابل بخشی که شرکت مادر به آن احساس تعلق دارد)پر خطر و مشکل آفرین خواهد بود .به همین صورت کسب و کاری که انتظار می رود به ثبات در فروش دست یابد ممکن است برای دستیابی به چنین موقعیتی شدیدا با دیگران بجنگد-حتی اگر این رویارویی به قیمت از دست دادن سود تمام شود –در حالی که در مقابل اقدامی که با هدف تقویت سود از طریق حفظ سهم بازار طراحی شده باشد به مراتب واکنش کمتری نشان می دهد .

تعداد بازدید : 201 |تاریخ : 1396/09/23 | Admin : توسط   تعداد نظرات : 0
( 0 ) ( 0 )

: نظرات
ثبت نظرات ارزشمند شما : (* فیلد های اجباری )