: امروز
× تماس با ما 4988 647-713
×   \

تبلیغات بر قیمت کالا چه اثری دارد؟از یک سو تبلیغات ممکن است باعث تغییر دیدگاه مصرف کنندگان شود و آن ها تصور کنند تفاوت بین کالا ها بیش از آن حدی است که آن ها می دانند.در این حالت بازارها کمتر رقابتی  ومنحنی های تقاضا نیز کم کشش می شوند,و بنگاه ها می توانند برای محصولات خود قیمت های بیشتری تعیین کنند.از سوی دیگرتبلیغات باعث می شوند تا خریداران بتوانند به آسانی بنگاه هایی با بهترین قیمت را شناسایی کنند.در این حالت بنگاه ها بیشتر رقابتی و منحنی های تقاضا پر کشش می شوندو قیمت ها کاهش می یابند.

در مقاله ای که در سال 1972 در مجله حقوق و اقتصادچاپ شد اقتصاد دادنی به نام لی بنهام دو دیدگاه مختلف درباره تبلیغات را محک زده بود.طی دهه 1960 در آمریکا در دولت های ایالتی مقررات بسیار متفاوتی در مورد تبلیغ عینک تصویب کرده بودند.در برخی ایالت ها تبلیغات در مورد عینک و معاینه چشم آزاد بود.در بسیاری از ایالت ها تبلیغ ممنوع بود.برای مثال قانون ایالت فلوریدا به شرح زیر بود:((تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم به هر روش یا وسیله ای از سوی هر شخص,شرکت و سازمانی در موردقیمت های عینک های طبی و غیر طبی,لنز های طبی یا غیر طبی و سایر خدمات بینایی سنجی به هر صورت غیر قانونی است...این قانون جهت حفظ بهداشت,سلامت,امنیت و رفاه عمومی تصویب و مواد آن باید آزادانه جهت دستیابی اهداف و مقاصد قانون تفسیر شود))

بینایی سنج های متخصص با اشتیاق فراوان این محدودیت های تبلیغات را تایید کردند.

بنهام از اختلاف قوانین در ایالت های مختلف به مثابه یک روش طبیعی آزمون دو دیدگاه تبلیغات وجود داشت متوسط قیمت یک جفت لنز33 دلار بود (این مبلغ آنقد هم که به نظر میرسد کم نیست,این قیمت سال 1963 است البته در آن زمان قیمت همه کالاهااز قیمت اروزی آن کمتر بوده است.برای تبدیل قیمت های سال 1963 به ارزش دلار در زمان حال باید قیمت ها را در 5 ضرب کنید)در ایالت هایی که محدودیت تبلیغات وجود نداشت متوسط قیمت 26 دلار بودبنابراین تبلیغات باعث کاهش 20% در متوسط قیمت ها شده بود.در بازار عینک و احتمالا در بسیاری از بازارها تبلیغات باعث رشد رقابت و کاهش قیمت برای مصرف کنندگان می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید : 203 |تاریخ : 1396/11/16 | Admin : توسط   تعداد نظرات : 0
( 0 ) ( 0 )

: نظرات
ثبت نظرات ارزشمند شما : (* فیلد های اجباری )