: امروز
× تماس با ما 4988 647-713
×   \

بودجه هوشمند:لا زمه اجرای مناسب استراتژی

بودجه ها پیش بینی درآمدها و هزینه هارا نمایش می دهند و معمولا یک یا چند سال را پوشش می دهند.در بیشتر سازمان ها بودجه سندی بسیار مهم محسوب می شود: زیرا تعهد و التزام لازم برای پیاده سازی برنامه ها را ایجاد می کند.به همین دلیل مدیران اجرایی ناگزیر از مشاهده و مواجهه با نمودارهای بودجه هستند.پاداش و ارتقاء مدیران معمولا به توانایی آن ها برای تحقق(اعداد و ارقام)بستگی دارد.این مهم ترین علت ایجاد بودجه هوشمند تحت فرآیند برنامه ریزی استراتژیک به حساب می آید.بودجه ای که صرفا ادامه روند گذشته برای آینده نیست بلکه صورت وضعیتی است که هم الزامات استراتژیک و هم ا لزامات عملیاتی بر حفظ اثر بخشی کسب و کار موجود تمرکز می کنند.

یک روش مناسب برای شکستن این دو گانگی بودجه ای و همچنین متمایز ساختن نقشی که سرمایه های مالی خواهند داشت ,تفکیک کردن وجوه عملیاتی و وجوه استراتژیک از یکدیگر است.وجوه استراتژیک تامین گر مخارج مورد نیاز برای پیاده سازی برنامه های استراتژیکی هستند که انتظار می رود در بلند مدت منفعت آفرین باشند: در حالی که وجوه عملیاتی مربوط به هزینه های مورد نیاز برای حفظ کسب و کار در وضعیت کنونی اش می باشند.

وجوه استراتژیک سه بخش اصلی را در بر می گیرند:

  1. سرمایه گذاری در دارایی های مشهود:مانند ظرفیت تولید جدید ,ابزارها و دستگاه ها جدید,وسایل نقلیه جدید برای توزیع ,وسایل اداری,فضای انبار و همچنین خرید های جدید.
  2. افزایش (یا کاهش)سرمایه در گردش ناشی از الزامات استراتژیک :از قبیل افزایش غیر قابل انتظار در موجودی کالا و مطالبات حاصل از افزایش فروش ,نیاز به اندوختن موجودی کالای بیشتر برای مهیا کردن خدمات بهتر,افزایش مطالبات حاصل از تغییر در سیاست وام دهی به مشتری و مانند آن.
  3. هزینه های مربوط به توسعه که اضاف بر نیاز های کسب و کار فعلی هستند:مانندتبلیغ برای معرفی یک محصول جدید یا تغییر در جایگاه محصول موجود,هزینه های تحقیق و توسعه (R and D)مربوط به محصولا ت جدید ,برنامه های کا هش هزینه برای محصولا ت موجود,تخفیفات مقدماتی,افزایش فروش,کالا های نمونه رایگان برای ترغیب مشتریان به اولین خرید,توسعه سیستم های مدیریت مانند برنامه ریزی ,,کنترل و حقوق و مزایا ,مطالعات مهندسی خاص و ...,
تعداد بازدید : 34 |تاریخ : 1397/04/20 | Admin : توسط   تعداد نظرات : 0
( 0 ) ( 0 )

: نظرات
ثبت نظرات ارزشمند شما : (* فیلد های اجباری )