آیا کسی سوشی می خواهد


توسط : Admin
تاریخ : 1396/09/09 بازدید : ١٩٦

( 0 ) ( 0 )

آنچه در ساحل غربی به عنوان تهیه یک غذای ویژه نه برای همه کس آغاز شد به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت.ابتدا خوردن ماهی خام نفرت انگیز بود اما بعد به نظر می رسید همه مردم این کار را می کنند .متفکران خلاق به سرعت برای بهره مندی از این تقاضا وارد صحنه شدند :چرا سوشی آماده شده را در سوپر مارکت ها نفروشند؟مگر این کار چقدر سختی دارد؟ به هر حال ماهی خام تازه,ماهی خام تازه است و کوفته برنجی ,کوفته برنجی.مردم می توانستند از مصرف سوشی ,اگر تازگی آن تضمین شده باشد در منزل لذت ببرند.

بسیاری از سوپر مارکت ها با فروش سوشی پول پارو می کردند.رقابت ,تنها شامل سوپر مارکت ها نمی شد بلکه رستوران ها و سوشی فروشی ها نیز این غذای ژاپنی را می فروختند.این داستان ثابت می کند که گفتن ساده تر از عمل کردن است .ابتدا مشتریان با وجود مزیت قیمتی که فروش سوشی در سوپر مارکت ها داشت ,آن را خریداری نکردند .اغلب استراتژیست های سوپر مارکت داران شروع به تحقیق کردند.آن ها متوجه دو مساله شدند:

نخست بخشی از دلیل موفقیت این محصول,شرایط محیطی رستوران بود که با صدای چاقوی تیز تهیه کننده سوشی تکمیل میشد.استراژیست های سوپر مارکت تشخیص دادند که در این موردکار زیادی نمی توانند انجام دهند.با وجود این آن ها با همان موانع در سایر غذاهای ویژه نیز روبه رو شدندو بر آنها غلبه کردند به گونه ای که دیگر این جنبه کار نمی توانست موجبات ناراحتی آن ها را فراهم کند.

دوم, عامل دیگری در رابطه با سوشی وجود داشت که در مورد دیگر غذاهایی که سوپر مارکت ها در رقابت با رستوران ها بودند ,صدق نمی کرد نیمی از مواد مورد نیاز تهیه سوشی تازه بودند :از جمله ماهی تازه ,و آنها باید در همان شرایط خورده می شدند مشتریان باور نمی کردد که محصولات سوپر مارکت ها  به تازگی رستوران ها باشند و به طور طبیعی به آ« خوبی هم نمی توانستند باشند .

در دنور کلورادو یک فروشگاه زنجیره ای شرکت براند منیجمنت یک شرکت مشاوره غذاییرا استخدام کردتا مشتریان بالوه را متقائد کند که سوشی آماده سوپر مارکت ها به تازگی سوشی رستوران ها و سوشی فروش ها است.

با سرپرستی شولتزهارتگرو  رئیس آن شرکت تیم مشاوره برای یافتن راه حلی به بحث نشستند آن ها از روش گروه های متمرکز استفاده کردند و جلسه های فشرده بارش فکری را برگزار کردند که همه بی فایده بودند .بعد هارتگرو به خاطر آورد و گفت  منو شریکم به یک سوشی فروشی محلی رفتیم و دیدیم هر چند دقیقه یکبار سر آشپز فریاد میزند (سوشی آماده است)تا پیشخدمت بداند که سفارش آماده شده است.

با این فکر شرکت براند منیجمنت به سه توسیه اساسی برای پیگیری سوپر مارکت های زنجیره ای دست یافت : نخست برند سوشی را سوشی -آماده قرار دادند سپس در سوپر مارکت ها درست مانند رستوران ها و سوشی فروشی ها صورت غذایی در بخش عرضه سوشی نصب شد.و بالاخره آگهی تبلیغاتی سوشی آماده در ستون رستوران ها در روزنامه های محلی چاپ شد .سر خط خبرها عبارت بود از :"هیچ احتیاطی لازم نیست ,مشکلی وجود ندارد"این توسیه آخری به واقع عالی بودزیرا عرضه سوشی در سوپر مارکت ها با کیفیت هم تراز توانست سوپر مارکت ها را به طور مستقیم به سوشی فروشی ها متصل کند.انجام کاری که معمول نبود,گروه های اساسی رقابت را در زنجیره سوپر مارکت ها  متحیر کرد.برند سوشی –آماده یک سر و گردن از سوشی های آماده دیگر بالاتر رفت و کیبو کار را از رقبای رستورانی گرفت .نتیجه به واقع جالب بود .30 درصد افزایش فروش در 6 ماه نخست .این یک مثال عالی برای انجام یک کار غیر معمولی بود .قرار دادن سوپر مارکت ها در گود مبارزه مستقیم با رستوران ها و سوشی فروشی ها ,باعث ایجاد رستوران های سوشی بدون معطلی در سوپر مارکت ها شد.

راهی را انتخاب کنید که کم ترین احتمال را دارد:

هر کسی می داند که برای انجام هر کاری راه های مختلفی وجود دارد.راه های دیگری هم وجود دارد که کسی آنها را استفاده نمی کند .ولی وقتی ما راهی را با کمترین احتمال انتخاب می کنیم غالبا رقبا و مشتریان خود را شگفت زده میسازیم و پیروزی بزرگی را بدست می آوریم.