نام های تجاری از نظر اقتصاددانان


توسط : Admin
تاریخ : 1396/11/26 بازدید : ٢٢٣

( 0 ) ( 0 )

تبلیغات با نام های تجاری ارتباط بسیار نزدیکی دارد.در بسیاری از بازارها دو نوع بنگاه وجود دارد.بعضی بنگاه ها فروشنده محصولاتی با نام های تجاری کاملا شناخته شده هستند در حالی که سایر بنگاه های کالا مشابه آنها (کالا های جانبی) را تولید و عرضه می کنند.برای مثال در فروشگاهی بزرگ شما می توانید آسپیرین شرکت بایررا در کنار آسپیرین تولیدی سایر شرکت ها در یک قفسه در کنار هم مشاهده کنید:در فروشگاهی می توانید پپسی را در کنار سایر نوشابه با نام های تجاری مختلف ببینید.غالبا شرکت ها با نام های تجاری معروف پول بیشتری صرف تبلیغات می کنندو در عین حال قیمت محصول آن ها به مراتب بیش از قیمت کالا های مشابه است. نه تنها در مورد اقتصادتبلیغات اتفاق نظر وجود ندارد بلکه در مورد اقتصاد نام های تجاری نیز عدم توافق نیز دیده می شود

منتقدان نام های تجاری اظهار می کنندکه نام های تجاری باعث می شوند تا مصرف کنندگان غیر قابل تشخیص از کالاهای با نام های تجاری معتبر است.در اکثر مواقع مصرف کنندگان تمایل دارندبرای یک نام تجاری معروف مبلغ بیشتری بپردازند این  تمایل غیر عقلایی ناشی از تبلیغات است.یکی از اقتصاد دانان به نام ادوارد چمبرلن که در سال های اخیر کارها نظری بسیارزیادی در مورد بازارهای انحصاری انجام داده است.عقیده دارد که نام های تجاری امری نا مطلوب برای اقتصاد است و  اظهار دارد که دولت باید استفاده از نام های تجاری را از سوی شرکت ها (که به منظور ایجاد تمایز بین محصولات به کار می رود)محدود کند.

در سال های اخیر اقتصاد دانان از نام های تجاری به مثابه روش مفیدی به نفع مصرف کنندگان یاد کرده اند آنها می گویند استفاده از نام های تجاری به مصرف کنندگان اطمینان می دهدکه کالایی خوب با کیفیت بسیار بالا خریداری می کنند.در اینجا دو نظریه وجود دارد.اول اینکه  نام های تجاری حاوی اطلاعات برای مصرف کنندگان در مورد کیفیت کالاست به ویژه هنگامی که قبل ازخریدو مصرف کالا به آسانی نمی توان درباره کیفیت محصول قضاوت کرد,ثانیا نام های تجاری این انگیزه را برای بنگاه ها ایجاد می کندتا کیفیت بالای خود را حفظ کنند زیرا بنگاه ها با حفظ شهرت نام های تجاری وضعیت مالی خود را تثبیت می کنند.

نتیجه آنکه مفهوم بازار رقابت انحصاری با توجه به نام آن کاملا روشن است :بازار ترکیبی از رقابت و انحصار است,شیب منحنی تقاضای بازار رقابت انحصاری شبیه بازار انحصار نزولی است,در نتیجه قیمت همیشه بالاتر از هزینه نهایی است.تعداد بنگاه های رقابت کامل بسیار زیاد است و ورود و خروج بنگاه ها تا جایی ادامه می یابد که سود هر بنگاه رقابت انحصاری به صفر برسد .از آنجا که بنگاه های رقابت انحصاری محصولات متمایزی تولید می کنند هر بنگاه به طور جداگانه برای جذب مشتریان برای محصول خود تبلیغ می کند تبلیغات تا حدودی باعث تغییر ذائقه و سلیقه مصرف کنندگان می شود.وفاداری غیر منطقی آنان نسبت به برخی نام های تجاری افزایش می دهد و مانع رقابتی تر شدن بازار خواهد شد. تبلیغات تا حد زیادی موجب آگاهی مصرف کنندگان ,ارائه اطلاعات ,ایجاد نام های تجاری معتبر و رشد رقابت می شود.